هتل آپارتمان خلیج

هتل آپارتمان خلیج,هتل تهران,بهترین هتل,بهترین هتل تهران

هتل آپارتمان خلیج

شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸

هتل آپارتمان خلیج

دسته بندی گالری

 • واحد ها و امکانات
  واحد ها و امکانات
 • سالن پذیرایی، کافه و فضای سنتی
  سالن پذیرایی، کافه و فضای سنتی
 • کافه سنتی هتل خلیج
  کافه سنتی هتل خلیج
 • کافه سنتی هتل خلیج
  کافه سنتی هتل خلیج
 • کافه سنتی هتل خلیج
  کافه سنتی هتل خلیج
 • کباب لبنانی
  کباب لبنانی
 • کوبیده نگین دار گوشت
  کوبیده نگین دار گوشت
 • چلو کوبیده بازاری
  چلو کوبیده بازاری
 • خوراک استیک
  خوراک استیک
 • چیز استیک
  چیز استیک
 • جوجه با استخوان
  جوجه با استخوان
 • سلطانی
  سلطانی
 • جوجه بدون استخوان
  جوجه بدون استخوان
 • جوجه سبز
  جوجه سبز
 • اسکالوپ مرغ
  اسکالوپ مرغ
 • برنج کته
  برنج کته
 • چلو کوبیده مخصوص
  چلو کوبیده مخصوص
 • بناب سبزی جات
  بناب سبزی جات
 • کباب آدنا ( ترکیه )
  کباب آدنا ( ترکیه )
 • شف سبزی جات
  شف سبزی جات